Ontstaan, Visie & Missie SIOU

Ontstaan

Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU) heeft de eerste Islamitische basisschool in Utrecht opgericht. De school is in 1992 opgericht door betrokken ouders die veel waarde hechtten aan onderwijs en opvoeding op basis van het Islamitische grondslag. De stichting heeft als grondslag de Islamitische leer, ontleend aan de Koran, Soennah en de inzichten van de Ahlu Soennah wa’l Jama’ah. 

SIOU heeft 2 scholen onder zich te weten;
- Basischool Aboe Da’oed
- Basischool Al Arqam

Aboe Da’oed

Basisschool Aboe Da’oed, vernoemd naar de Islamitische geleerde Aboe Da’oed. Deze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenstelling van de overleveringen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem)

Al Arqam

Basisschool Al Arqam, vernoemd naar de sahabi (metgezel) van de profeet (vrede zij met hem). Hij was één van de eerste die moslim is geworden. En Dar Al Arqam is weer het huis van Al Arqam, die deze open heeft gesteld voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de rest van de sahabah (metgezellen) om de Koran te bestuderen en Ad’iya (smeekbeden) te verrichten. Dit wordt ook gezien als de eerste Islamitische school.

Missie

Vanuit de Islamitische grondslag richt SIOU zich erop om de beste leeromgeving te realiseren voor het kind en haar ontwikkeling. Het doel is om het kind op de juiste tempo haar kerndoelen te laten bereiken, waarna het kind moeiteloos door kan stromen naar het (regulier) vervolgonderwijs. We maken ons niet alleen sterk voor de kinderen en hun ontwikkeling, maar maken ons ook hard om de juiste omstandigheden, kansen en 
middelen voor de leerkrachten en begeleiders te ontwikkelen. 
Op deze manier zijn wij in staat om de kwaliteit van de school en het onderwijs te waarborgen en continu te verbeteren. 


Visie

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De emotionele ontwikkeling ondersteunt de ontwikkeling van het leren. Het één kan niet zonder het ander. Het onderwijs op onze scholen en de extra zorg voor leerlingen sluiten op elkaar aan. Centraal in de begeleiding van onze leerlingen staan de onderwijsbehoeften van elk kind. Daarom wordt het onderwijs zo ingericht dat er steeds afstemming is tussen de onderwijsbehoeften van de kinderen, het aanbod van de school en de inbreng van de ouders. Twee motto’s kenmerken de manier van werken op onze school: Verbinden en vertrouwen en Leren met je hoofd en met je hart. Wij lichten deze motto’s kort toe.

Verbinden en vertrouwen

Verbinden en vertrouwen is tweeledig. Enerzijds duiden we aan dat de school een gemeenschap is van grote en kleine mensen. Ieder mens binnen deze gemeenschap heeft een eigen achtergrond, sterke en minder sterke kanten. Ons streven is om al deze mensen met elkaar te verbinden en het vertrouwen in elkaar te versterken. Anderzijds passen we verbinden en vertrouwen toe op de relatie van de school met de wereld om ons heen.

Als Islamitische basisschool voelen wij ons verbonden mèt en een deel vàn de Nederlandse samenleving. We geven onze leerlingen vertrouwen mee als basis van waar uit zij hun eigen weg zullen gaan vinden. Leren met je hoofd en met je hart Volgens onze filosofie leer je met je hoofd en met je hart. De emotionele ontwikkeling is een voorwaarde voor het succes van de cognitieve ontwikkeling. Als deze twee in balans zijn, helpt dat onze kinderen om zelfbewuste burgers te worden.

Wat zijn de kernwaarden van SIOU? 


  • Goed onderwijs

  • Aandacht voor het kind

  • Plezier en veiligheid

  • We staan sterk voor onze identiteit

  • Vreedzame school