Continuïteit van de organisatie

Het Dagelijks Bestuur bepaalt op hoofdlijnen de koers waarbinnen de scholen zich kunnen bewegen en onderscheiden. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de gehele organisatie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: