Bestuur & Organisatie

Bestuur & Organisatie

SIOU kiest ervoor om haar organisatie zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren en dat betekent zo min mogelijk managementlagen en bureaucratische processen, dus een platte organisatiestructuur. Dit verhoogt de performance en bespaart middelen welke worden aangewend voor het versterken van het onderwijs.

De structuur van de organisatie bestaat uit het Dagelijks Bestuur die direct leiding geeft aan de 2 scholen. Elke school kent een eigen schoolleider/directeur die weer verantwoordelijk zijn voor het primair proces. 
Het bestuur heeft onderling haar taken verdeeld met de volgende portefeuilles; financiën, formatie, inkoop, planning en control, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, onderwijs en kwaliteit.

SIOU werkt volgens besturingsmodel Algemeen Bestuur – Dagelijks Bestuur, conform de Code Goed Bestuur van de PO Raad. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het functioneren van het Dagelijks Bestuur.