Waarom SIOU?

De Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht staat voor meer dan alleen onderwijs.
  • Kansen voor en behoeften van onze leerlingen: “Wat kan en wil deze leerling?”;
  • Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving;
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om hun eigen plek te vinden binnen de samenleving;
  • Een positieve begeleiding van kinderen door ouders en leraren, waarbij de opvoeders het goede voorbeeld geven;
  • Het ontwikkelen van Godsbewustzijn bij de leerlingen, zodat zij vanuit een religieus besef inhoud kunnen geven aan normen en waarden.
Leerlingen die een SIOU-school verlaten, weten hun eigen mogelijkheden en talenten te benutten. Ze hebben de kennis en kunde die nodig is in de 21e eeuw. Dat betekent dat ze positief kritisch, respectvol én creatief kunnen omgaan met vraagstukken en situaties in de maatschappij van morgen. Goed kunnen rekenen, lezen en schrijven is daarvoor de basis die ze hebben meegekregen. Daarnaast hebben onze leerlingen plezier in het leren van en met elkaar. Ze zijn nieuwsgierig, willen al hun mogelijkheden ontdekken en zijn gemotiveerd om verder te groeien. Ze hebben geleerd hoe ze het beste kunnen leren.
Om uit te kunnen blinken is vertrouwen nodig. SIOU-leerlingen zijn zelfbewust en geloven in hun mogelijkheden en zijn eigenaar van hun leerproces. Het zijn ondernemende leerlingen met een goede basis om in de toekomst een stap te zetten in de maatschappij en deze mede vorm te geven.