Schoolvakanties

Schoolvakanties 2018 - 2019

Soort vakantie

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

20 oktober t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie

22 december 2017 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie¹

23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie

27 april t/m 5 mei 2019

Zomervakantie

20 juli t/m 1 september 2019

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De SIOU adviseert om bij de betreffende school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Standaard vrije dagen alle SIOU-scholen

- Vrijdag na Hemelvaart
- Goede Vrijdag
- Islamitische feestdagen