Aanmelden kind

Procedure aannamebeleid

Op de site van elke SIOU-school vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind. Als u uw kind wil aanmelden of dat in de toekomst wilt gaan doen, ontvangen en informeren de SIOU-scholen u graag. Wisselt uw kind van basisschool of heeft het kind extra ondersteuning nodig? Of wilt u meer weten over het aanmeldingsformulier? Lees dan de volledige aanmeldings-, toelatings- en plaatsingsprocedure.