Aboe Da’oed

Basisschool Al Arqam, vernoemd naar de sahabi (metgezel) van de profeet (vrede zij met hem). Hij was één van de eerste die moslim is geworden. En Dar Al Arqam is het huis van Al Arqam, die deze open heeft gesteld voor de profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de rest van de sahabah (metgezellen) om de Koran te bestuderen en Ad’iyaa (smeekbeden) te verrichten. Dit wordt gezien als de eerste Islamitische school.