Onze scholen

Raad van Toezicht

Onze scholen bieden uitdagend en innovatief onderwijs. We werken resultaatgericht in een veilige en stimulerende omgeving. Dit alles is erop gericht om de leerlingen te helpen excelleren! De scholen van SIOU bieden tevens een omgeving waarin de leerlingen het religieus besef meekrijgen en Godsbewustzijn ontwikkelen. De Islamitische traditie en geloofsleer bestaat niet alleen uit symboliek, maar juist ook de praktiserende werking is bepalend voor de ontwikkeling van de leerlingen. SIOU doet dit met behoud en respect voor de Nederlandse tradities en elke school geeft hier passend betekenis aan bij de leerlingen en de omgeving. SIOU staat open voor kinderen van verschillende nationaliteiten, sociaal-culturele achtergronden en levensbeschouwingen.

We werken aan vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw zoals:
  • Creativiteit
  • Kritisch en probleemoplossend denken
  • Samenwerken
  • Kennis van nieuwe technologieën en
  • Communicatieve vaardigheden.